MĚŘENÍ STÁŘÍ MOZKU

Svůj kalendářní věk znáte.... Znáte i věk svého mozku?

Stáří mozku = kondice mozku

Moderním trendem dnešní doby je kromě péče o fyzické zdraví i péče o zdraví duševní. Díky prodlužujícímu se věku, změnám životního stylu a prostředí narůstá riziko degenerativních onemocnění mozku. Nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka, je Alzheimerova nemoc, která narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o běžné věci v domácnosti. Rychlost, jakou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost.

Přestože většina nemocných je starších 65 let, stává se, že onemocní i lidé ve věku 30 – 50 let. Bývá to kolem 10% celkového počtu lidí postižených touto nemocí.

Pro koho je měření určeno? 

Jak se měření provádí?

Měření mozkových asociací nás může upozornit na fakt, zda je náš mozek v pořádku, či nevykazuje počínající “problém", který lze řešit v lékárně pomocí odborného doporučení lékárníkem, nebo je čas navštívit odborníka/lékaře.

Počty pacientů s diagnózou demence každým rokem narůstají. V České republice již dnes žije více než 150 tis. osob s touto diagnózou. V současnosti neexistuje efektivní léčba, a proto je pro udržení kvality života pacientů zcela zásadní včasná diagnóza umožňující zmírnit dopady onemocnění. Zachycení kognitivní poruchy v raném stádiu je z hlediska dalšího terapeutického postupu klíčové. Nenechávejte nic náhodě a nechte si ZDARMA prověřit STÁŘÍ VAŠEHO MOZKU.

MĚŘENÍ STÁŘÍ MOZKU NELZE AKTUÁLNĚ REZERVOVAT.